O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki s.c. prowadzi działalność od roku 1990. Jesteśmy pierwszą prywatną firmą w północno-wschodniej Polsce świadczącą kompleksowe usługi geologiczne. Prowadzimy działalność w zakresie prac hydrogeologicznych, geologii inżynierskiej, geotechniki, geologii złóż, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i robót studziennych. 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym zakresem prowadzonej przez nas działalności i ewentualne uwzględnienie jej we własnych planach inwestycyjnych. Bogate doświadczenie nabyte przy realizacji oferowanych usług będzie nam przyjemnie wykorzystać dla Państwa potrzeb. 

W naszym przedsiębiorstwie za priorytet uznajemy jakość oferowanych usług. Odnosimy to zarówno do merytorycznej wartości wykonywanych opracowań projektowych i dokumentacyjnych, jak i do estetyki wykonywanych prac. W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego wykorzystujemy bogate doświadczenie pracujących w naszej firmie fachowców, doskonałą znajomość terenu, bogate archiwum danych geologicznych oraz nowoczesne metody pracy. 

Poziom fachowy kadry naszego Przedsiębiorstwa jest na bieżąco podnoszony poprzez uczestnictwo w kursach szkoleniowych i sympozjach problemowych. Współpracujemy z pracownikami wyższych uczelni i instytutów badawczych. Podnoszeniu kwalifikacji służy również prowadzona współpraca i wymiana poglądów z pokrewnymi nam firmami z całej Polski. 

W realizacji robót studziennych zwracamy szczególną uwagę na spełnienie żądań i życzeń Inwestora. Zawsze stosujemy atestowane materiały wykluczające konflikty z obowiązującymi normami, przepisami sanitarnymi oraz wymogami ochrony środowiska. 

Uprzejmie zapraszamy do współpracy. 

Kontakt

Adres

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE EKO-GEO SUWAŁKI S.C.
ul. T. Kościuszki 110
16 - 400 Suwałki
e-mail: eko-geo@pro.onet.pl
NIP: 8440005543
REGON: 790009489

Telefon

Biuro 87 566 51 18
Mirosław Tatarata 502 543 918
Jan Harat 502 543 932

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota – zamknięte
niedziela – zamknięte